Ấm tử sa họa tiết sen cá

670.000

  • Công năng tốt, Hoàn thiện cao
  • Chất đất đại hồng bào
  • Dung tích 280ml, đường kính ấm 6,7cm, chiều cao 8,4cm, tổng chiều ngang ấm 16,5cm