Ấm tử sa dáng Thạch Biều

590.000

công năng tốt

hoàn thiện cao