Ấm tử sa dáng tây thi

550.000

độ hoàn thiện cao

công năng tốt