Ấm tử sa dáng bông sen

680.000

Công năng tốt

Độ hoàn thiện cao