Ấm tử sa dáng biển phúc họa tiết rồng

1.100.000

Độ hoàn thiện cao

Công năng sử dụng tốt