Ấm tử sa cung xuân hồ bát tiên đắp nổi

1.270.000

  • Công năng tốt, Hoàn thiện cao
  • Chất đất đoàn sa
  • Dung tích 290ml, đường kính ấm 6,7cm, chiều cao 8,2cm, tổng chiều ngang ấm 15,3cm